Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/mig23bg/public_html/bg.mig23-bg.com/wp-includes/Requests/Hooks.php on line 70
Проекти | mig23

Проекти

 


Завод за МБТ на отпадъци с производство на RFD”.Проектиране и изграждане на нова п/ст “Садината 110/20kV”;


Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол. Модернизация на тягова подстанция „Ямбол”, „Карнобат“ и „Бургас“  110/25kV – Работно проектиране;


Ремонт на ВЕЛ Селен 110kV и ВЕЛ Телур 110kV – Изготвяне на работен проект за подмяна на мълниезащитно въже по ВЕЛ Селен и ВЕЛ Телур, доставки, ремонтни дейности по стълбовете, доставка, монтажни дейности и ПНР по подмяна на мълниезащитните проводници и изграждане и пускане в експлоатация на оптична комуникация между ГПП2 и п/ст Златица;


Реконструкция на ОРУ в п/ст Бов 110/20kV- Работно проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови напреженови трансформатори 110kV и монтаж на нови максимално напреженови защити;


Реконструкция в ОРУ 110kV ВЕЦ Пирин и ВЕЦ Сандански-  Доставка, първоначална метрологична проверка, монтаж, присъединяване и ПНР на 3+ 3 броя нови токови и напреженови трансформатори;


„ЛУКОЙЛ  НЕФТОХИМ  БУРГАС – Комплекс за преработка на тежки остатъци КПТО. Изграждане на нова открита трансформаторна площадка с два броя силови трансформатори с мощност 63/50MVA. – Работен проект за нова открита трансформаторна площадка с два броя силови трансформатори  63/50MVA 110/15,75kV. Реконструкция на два броя килии 1 и 14 в ЗРУ 110kV на ГПП – 2. Реконструкция на два броя килии 25 и 26 в КРУ 6kV на ГПП-2.


ТЕЦ „Лукойл енергия и газ България”. разширение на уредба 110kv с изграждане на нова ОРУ 110kV – Работно проектиране;


Метро София, I метродиаметър, МС13 (Младост I, км 15+450) до км 17+000 -МС 15, МС 15;


Метрополитен“ ЕАД, гр. София – Подмяна на разпределителна уредба „РУ +825V DC” на ТПС18 ДЕПО „ОБЕЛЯ” Строително-монтажни работи за електросъоръжения 825Vdc в Тягово-понижителна станция (ТПС) 18;Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения;


Метро София, I метродиаметър, МС13 (Младост I, км 15+450) до км 17+000 -МС 15, МС 14:Метростанция 14 / Тягово-понизителна станция (ТПС) 27-Изготвяне на работен проект част „Автоматика и телемеханика“, Доставка на уредби и съоръжения НН в ТПС, монтаж и пусково наладъчни работи на всички съоръжения в ТПС;


Метростанция 15 Тягово-понизителна станция (ТПС) 28 Изготвяне на работен проект част „Автоматика и телемеханика“, Доставка на уредби и съоръжения НН в ТПС, монтаж и пусково наладъчни работи на всички съоръжения в ТПС;


Метро София, I метродиаметър, Участък от ул. “Поручик Неделчо Бончев” км.5+010,00 – Летище София /МС23/ км.7+107,00 – МС 22, МС 23;


Метростанция 22 / Тягово-понизителна станция (ТПС) 25А Изготвяне на работен проект част „Автоматика и телемеханика“, Доставка на уредби и съоръжения НН в ТПС, монтаж и пусково наладъчни работи на всички съоръжения в ТПС;


Метростанция 23 / Тягово-понизителна станция (ТПС) 26А Изготвяне на работен проект част „Автоматика и телемеханика“, Доставка на уредби и съоръжения НН в ТПС, монтаж и пусково наладъчни работи на всички съоръжения в ТПС;


МЕТРО СОФИЯ III-та Метролиния – Проектиране, изграждане и монтаж на МКТП 630 kVA 10/0.4 kV за метростанция № 8 – Орлов мост”;Проектиране, изграждане и монтаж на МКТП 630 kVA 10/0.4 kV за метростанция № 6 – трети метродиаметър”;