Производство

Ние сме водещ производител на комплектни трансформаторни постове и табла в България, с над 10 годишен опит и собствена производствена и научно- изследователска база. Реализирали сме стотици проекти в България, Македония, Сърбия, Албания, Косово, Гана и други.